Controller (DK)

Shail Iyer KeyShot MatballWe are looking for a bright controller who wants to join our team.  We are very busy and, because of that, currently looking for a Controller and right-hand for our CFO who can help take our bookkeeping and finance function to new heights. The position is full-time and located at our office in Aarhus.

Are you detail-oriented and have a structured approach to your work? Are you ready for a job that offers a wide range of finance tasks, but also great flexibility and the opportunity for personal development? Do you want to be part of an exciting and growing software company, where you will have a great influence on the daily operation of Finance as well as on the optimization and digitization of workflows in the finance function in general?

If you work structured and detail-oriented and are skilled in bookkeeping, we hope that you will reach out to us!
As the new controller at Luxion, you will have a central role in our company. You will be responsible for the daily operational tasks in finance/HR and you will work as the right hand for our CFO. The position is a new and versatile position in a company with great potential, where you will have a unique opportunity to develop professionally and personally together with the company.

Your workday will be varied, where you will work with a mix of many different tasks. In addition to being responsible for the day-to-day operations of the finance function, including financial accounting, reconciliations, payments, payroll, VAT and AR and AP management, you will also be a key person to assist with optimizing and digitizing our business processes globally.
You will be preparing financial statements and monthly reports as well as following up on accounts and budgets. You will participate in all tasks within financial management and controlling, and you have a unique opportunity to develop a solid professional palette in all areas in an international finance function.

To be successful in the job, you probably have a career background as either an accountant or other relevant accounting function, from which you have gained good experience with accounting and finance tasks. There is no need for experience from controlling – as long as you have the interest and master the basic skills of bookkeeping. You must have a good knowledge of ERP systems, and if you have experience with e-conomics, it will be an advantage, but not a requirement. The corporate language is English, so you should expect to communicate internally in both Danish and English, as we also have several English-speaking employees.
As a person, you are characterized by being professionally skilled, self-driven, structured, detail-oriented and service-minded. These qualities enable you to act proactively on all your upcoming responsibilities and tasks. At the same time, you are hands-on and have an open attitude in relation to collaborating with colleagues across departments and locations.

For further information, please contact [email protected] or CFO Tina Preetzmann at +45 22666702.

Please send your application to [email protected] with subject ”Controller”. All applications are processed on an ongoing basis.

 


Dansk

VI SØGER EN SKARP CONTROLLER SOM VIL MED PÅ HOLDET. Vi har dejlig travlt, og derfor søger vi lige nu en Controller og højre hånd til vores CFO på fuldtid til vores kontor i Aarhus, der kan hjælpe med at tage vores bogholderi og finance funktion til nye højder.

Er du detaljeorienteret og har en struktureret tilgang til dit arbejde? Er du klar på et job der byder på et bredt spænd af økonomiopgaver, men også stor fleksibilitet og mulighed for personlig udvikling? Vil du være en del af en spændende softwarevirksomhed i vækst, hvor du kommer til at få stor indflydelse på den daglige drift af finance samt på optimering og digitalisering af arbejdsgangene i økonomifunktionen generelt?

Arbejder du struktureret og detaljeorienteret og er du dygtig til dit håndværk, så håber vi at du vil række ud til os!
Som den nye controller hos Luxion får du en central rolle i vores virksomhed. Du vil blive ansvarlig for de daglige driftsopgaver i finance/HR og du vil derudover agere højre hånd for vores CFO. Du tiltræder således en nyoprettet og alsidig stilling i en virksomhed med et stort potentiale, hvor du får en unik mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt sammen med virksomheden.

Din arbejdsdag vil være afvekslende, hvor du vil arbejde med et mix af mange forskellige opgaver. Du vil, udover at være ansvarlig for den daglige drift af finansfunktionen, herunder finansbogføring, afstemninger, betalinger, løn, moms samt debitor- og kreditorstyring, også være central i forhold til optimering og digitalisering af vores forretningsgange globalt set.
Du vil agere nøgleperson i forhold til at udarbejde årsregnskaber og månedsrapporteringer samt følge op på regnskaber og budgetter. Du kommer til at medvirke i alle opgaver inden for økonomistyring og controlling, og du har en unik mulighed for at udvikle en god faglig pallette på alle områder i en international økonomifunktion.

For at få succes i jobbet har du formodentlig en karrieremæssig baggrund som enten revisor eller anden relevant regnskabsfunktion, hvorfra du har fået god erfaring med regnskab- og økonomiopgaver. Det er ikke nødvendigt med erfaring fra controlling – blot du har interessen og mester bogholderiets basale færdigheder godt. Du skal have et godt kendskab til ERP-systemer, og har du erfaring med e-conomics, vil det være en fordel, men dog ikke et krav. Koncernsproget er engelsk, så du må forvente at kommunikere en del internt på engelsk, ligesom vi har flere engelsktalende ansatte.

Som person er du kendetegnet ved at være faglig dygtig, selvkørende, struktureret, detaljeorienteret og serviceminded. Disse egenskaber gør dig i stand til at agere proaktivt på alle dine kommende ansvarsområder og arbejdsopgaver. Du er samtidig hands-on og har en åben indstilling i forhold til at samarbejde med kollegaer på tværs af afdelinger og lokationer.

For yderligere information kontakt [email protected] eller CFO Tina Preetzmann på +45 22666702.

Ansøgninger modtages på [email protected] med emne ”Controller” og behandles løbende.